Nieuwsbrief december 2002

Vemasoft voor DOS

Vorig jaar december heeft u de laatste DOS-versie van de Vemasoft-programmatuur ontvangen. Met deze versie is het mogelijk uw administratie om te zetten naar de euro, waardoor het pakket weer geschikt is om nog vele jaren te gebruiken. Na installatie van deze ‘euro-versie’ en nadat de euro-conversie is uitgevoerd, kreeg u steeds bij het aanmelden de vraag of u in de administratie van 2002 (in euro’s) of deze vóór 2002 (in guldens) wilde gaan werken. Op de bijgaande diskette bevindt zich het programma ‘vmsstart.exe’ waarin deze vraag wordt overgeslagen en direct het laatste boekjaar wordt geopend. U kunt dit bestand via DOS of m.b.v. de ‘Windows-verkenner’ kopiëren naar de programma-directory van Vemasoft (standaard ‘\Vmsprog’). Daar Windows nu de standaard is, worden binnen de DOS-versie verder geen aanpassingen meer gemaakt. Uiteraard wordt deze versie nog wel ondersteund, zodat uw vragen steeds beantwoord worden.

Vemasoft voor Windows

Met ingang van versie 2003.01 is ‘Vemasoft voor Windows’ ook leverbaar als multi-user-versie. De uitbreidings-modules van de ‘Boekhouding’ verwachten wij in de loop van 2003. Gebruikers van een vorige versie ontvangen hierbij hun licentie versie 2003.01-1. Wij raden u aan deze versie direct te installeren daar er diverse aanpassingen binnen de programmatuur zijn gemaakt die ook voor u van belang kunnen zijn. Zo zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de jaarafsluiting waardoor men na de jaarafsluiting stamgegevens van niet meer in gebruik zijnde debiteur-, crediteur- en rekeningnummers kan verwijderen.

Meest in het oog springende wijzigingen in versie 2003.01

Voor wijzigingen van versie 2003.01 t.o.v. de bij u in gebruik zijnde versie verwijzen wij u naar het betreffende hoofdstuk in de handleiding, welke u kunt vinden bij de menu-keuze ‘Help’. Naast vele (kleinere en grotere) wijzigingen willen wij echter de volgende punten hier onder uw aandacht brengen:

Koppeling met uw accountants- of administratiekantoor

Wanneer ook uw accountants- of administratiekantoor gebruik maakt van ‘Vemasoft voor Windows’ kunt u eenvoudig gegevens uitwisselen, waarna de correcties van de accountant weer in uw eigen administratie ingelezen kunnen worden. Hiervoor dient u een volledige kopie van uw administratie (via menu-keuze ‘Algemeen – Administratie – Kopiëren administratie’) aan uw accountant te geven. Uw accountant dient deze kopie terug te zetten op zijn systeem, waarbij de optie ‘Status aanpassen’ geactiveerd moet worden. Vervolgens kan de accountant wijzigingen aanbrengen en boekingen toevoegen in uw administratie. Met behulp van de keuze ‘Alles exporteren’ (in menu ‘Diversen – Exporteren’) kunnen vervolgens de gewijzigde gegevens naar een diskette, zip-schijf of CD-ROM worden geschreven,welke op uw systeem weer kunnen worden ingelezen (‘Alles importeren’ in menu ‘Diversen – Importeren’). Indien u hier voor de eerste maal gebruik van wilt gaan maken, dient u echter wel de export- en importdefinities vast te leggen.
Gebruikers van ‘Vemasoft voor Windows’ waarvan het accountants- of administratiekantoor geen gebruik maakt van Vemasoft kunnen hun licentie aan het kantoor beschikbaar stellen (Licentienummer en Licentiecode dienen te worden meegeleverd), zodat ook zij van deze mogelijkheden gebruik kunnen maken.


Terug naar nieuwsbrieven