Nieuwsbrief december 2003

Nieuwe versie

Gebruikers van de Windows-versie van Vemasoft ontvangen hierbij de update van hun licentie (Versie 2004.01-1). Wij raden u aan deze versie direct te installeren daar er diverse aanpassingen binnen de programmatuur zijn gemaakt die ook voor u van belang kunnen zijn.

Nieuwe modules

In de loop van het afgelopen jaar zijn de modules Kostenplaatsen en Afschrijvingen ontwikkeld. Indien u van (één van) deze modules gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met Vemasoft.

BTW-nummer op uw facturen

Met ingang van 01/01/2004 bent u verplicht uw BTW-nummer op uw facturen te vermelden. In sommige gevallen dient echter ook het BTW-nummer van uw afnemer op de factuur te worden afgedrukt. Gebruikers van de Windows-versie van Vemasoft (module ‘Facturering’) kunnen in de factuurlayout (Menu: ‘Stamgegevens – Algemeen’) het BTW-nummer van de administratie (en eventueel van de klant) op de factuur plaatsen. Gebruikers van de DOS-versie dienen contact op te nemen met Vemasoft om de mogelijkheden hiervan te bekijken. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.belastingdienst.nl.

Meest in het oog springende wijzigingen in versie 2004.01-1

Voor wijzigingen van versie 2004.01 t.o.v. de bij u in gebruik zijnde versie verwijzen wij u naar het betreffende hoofdstuk in de handleiding, welke u kunt vinden bij de menu-keuze ‘Help’. Naast vele (kleinere en grotere) wijzigingen willen wij echter de volgende punten hier onder uw aandacht brengen:

Koppeling met uw accountants- of administratiekantoor

Wanneer ook uw accountants- of administratiekantoor gebruik maakt van ‘Vemasoft voor Windows’ kunt u eenvoudig gegevens uitwisselen, waarna de correcties van de accountant weer in uw eigen administratie ingelezen kunnen worden. Hiervoor dient u een volledige kopie van uw administratie (via menu-keuze ‘Algemeen – Administratie – Kopiëren administratie’) aan uw accountant te geven. Uw accountant dient deze kopie terug te zetten op zijn systeem, waarbij de optie ‘Status aanpassen’ geactiveerd moet worden. Vervolgens kan de accountant wijzigingen aanbrengen en boekingen toevoegen in uw administratie. Met behulp van de keuze ‘Alles exporteren’ (in menu ‘Diversen – Exporteren’) kunnen vervolgens de gewijzigde gegevens naar een diskette, zip-schijf of CD-ROM worden geschreven,welke op uw systeem weer kunnen worden ingelezen (‘Alles importeren’ in menu ‘Diversen – Importeren’). Indien u hier voor de eerste maal gebruik van wilt gaan maken, dient u echter wel de export- en importdefinities vast te leggen.

Gebruikers van ‘Vemasoft voor Windows’ waarvan het accountants- of administratiekantoor geen gebruik maakt van Vemasoft kunnen hun licentie aan het kantoor beschikbaar stellen (Licentienummer en Licentiecode dienen te worden meegeleverd), zodat ook zij van deze mogelijkheden gebruik kunnen maken.

Ook is het mogelijk om binnen Vemasoft een zogenaamd XML Auditfile Financieel aan te maken. Dit bestand bevat alle relevante informatie over de administratie en kan door verschillende pakketten worden ingelezen voor het maken van jaarverslagen en/of controle door de belastingdienst of uw accountant.


Terug naar nieuwsbrieven