Nieuwsbrief juni 2004

Voorafgaande journaalposten

Met ingang van april 2004 is de module 'Voorafgaande journaalposten' leverbaar als uitbreiding op de 'Boekhouding' of de module 'Grootboek'. M.b.v. deze module kunt u voorafgaande journaalposten inbrengen in een kolommenbalans, waardoor u direct inzicht heeft in het resultaat van deze journaalposten. Wanneer u de journaalposten boekt voor andere gebruikers van onze 'Boekhouding' kunt u de journaalposten laten exporteren en bij deze gebruikers weer inlezen (b.v. aan het eind van een periode door de accountant gemaakte correcties, kunnen naar het systeem van de klant worden overgezet). De aanschafprijs voor deze module bedraagt   240,00 en het service-abonnement bedraagt   45,00 op jaarbasis (prijzen exclusief BTW).

Vemasoft getest

Onderzoeksbureau GBNED heeft verschillende administratieve softwarepakketten getest. Ook ons pakket 'VEMASOFT Boekhouding' heeft men begin 2004 aan een test onderworpen. De algemene beoordeling kunnen wij als zeer positief beschouwen. Het volledige testrapport (2004-04) kunt u (   12,50) opvragen via de website www.softwarepakketten.nl, maar de opmerking 'Wij zijn  onder de indruk van de wijze waarop deze leverancier de BTW aangifte heeft opgezet binnen het pakket' willen wij u niet onthouden.

BTW-aangifte en Opgave ICL

Bedrijven die BTW-plichtig zijn kunnen de BTW-aangifte volledig met Vemasoft laten berekenen. Hiervoor dient in het rekeningschema de rubriek 'BTW-aangifte' op de juiste wijze te worden ingevuld. Wanneer deze gegevens juist zijn ingebracht kan een aangifte worden vervaardigd conform de aangifte van de belastingsdienst. Indien u nog geen gebruik maakt van deze mogelijkheid binnen het pakket, raden wij u aan deze aanpassingen zo spoedig mogelijk door te voeren, daar vanaf 01/01/2005 deze aangifte elektronisch aangeleverd moet worden, en Vemasoft dit systeem daarvoor geschikt zal maken.
Binnen de huidige versie van de programmatuur is het onderdeel 'BTW-aangifte' uitgebreid met de mogelijkheid om ook de 'Opgave ICL' (Intracommunautaire leveringen) af te drukken. Wanneer u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid kunt u contact opnemen met Vemasoft, waarna wij u deze versie kunnen toesturen. Ook de 'Opgave ICL' moet t.z.t. elektronisch aan de belastingdienst worden aangeleverd.

Elektronische aangifte omzetbelasting

Het huidige kabinet heeft tot doel de administratieve lastendruk, tijdens deze kabinetsperiode, met 25% te verminderen. En van de methodes om dit te realiseren is het inzetten van ICT. Het elektronische berichtenverkeer is hiervan het tastbare gevolg. Met ingang van 01/01/2005 bent u verplicht de omzetbelastingbelasting via elektronische wijze aan te geven. Hiervoor heeft de belastingdienst het BAPI-project (Belastingdienst Advanced Program Integration) gestart, waarmee software-leveranciers een koppeling kunnen maken tussen hun pakket en de belastingdienst. Het betreft een beveiligde elektronische communicatie tussen de aangever van de belasting (u of uw accountant) en de belastingdienst. Uiteraard zal ook binnen de software van Vemasoft de mogelijkheid worden gecreerd om de aangifte omzetbelasting (en de opgave intracommunautaire leveringen) via deze weg aan te leveren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de wensifte van de belastingdienst www.belastingdienst.nl. Wij houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en zullen hier, in onze volgende nieuwsbrief, ook aandacht aan besteden. U kunt zich, via onze vernieuwde website www.vemasoft.nl, abonneren op onze elektronische nieuwsbrief.

DOS-versie
Voor gebruikers van de DOS-versie is het echter aan te bevelen om de overstap naar de Windows-versie te overwegen, daar de aanpassing m.b.t. het elektronisch aangeven van de omzetbelasting alleen in de Windows-versie zal worden doorgevoerd. Voor de mogelijkheden en de kosten voor deze conversie (de omruil is gratis; alleen ondersteuning door Vemasoft wordt aan u doorberekend) kunt u contact opnemen met Vemasoft (071-501 84 44).

Vernieuwde website

De website van Vemasoft (www.vemasoft.nl) wordt op het moment geheel vernieuwd. Op de website kunt u informatie vinden over de verschillende pakketten en modules van Vemasoft. Ook is er een onderdeel 'Veelgestelde vragen' en kunt u de laatste nieuwsberichten en nieuwsbrieven raadplegen. Via de website kunt u zich abonneren op onze elektronische nieuwsbrief. Gebruikers met een service-abonnement ontvangen jaarlijks (in december) een update van de bij hen in gebruik zijnde onderdelen. Er worden echter in de loop van het jaar meerdere tussenversies uitgebracht van de software waarin kleine (maar vaak zinvolle) aanpassingen zijn gemaakt. Deze tussenversies kunt u via de website ophalen, zodat u op elk moment helemaal up-to-date bent.

Wij denken dat deze vernieuwde website een goede aanvulling zal zijn op onze service en dat het voor u een zinvolle bron van informatie kan zijn. Uiteraard ontvangen wij graag reacties en op- of aanmerkingen, zodat wij de site zo goed mogelijk op uw wensen kunnen aanpassen.


Terug naar nieuwsbrieven