Nieuwsbrief oktober 2004

ICT Accountancy

ICT Accountancy is een jaarlijks terugkerend congres voor accountants- en administratiekantoren. Dit jaar staan hier o.a. de onderwerpen 'Elektronische aangifte' en 'Gegevensuitwisseling in de keten: boekhouding - rapportage - aangifte' op het programma. Tijdens deze informatieve dag zal Vemasoft op de informatiemarkt aanwezig zijn. Deze dag wordt gehouden op donderdag 4 november 2004 te Utrecht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijgaande folder en de site www.ictaccountancy.nl.

Nieuwe versie

Op het moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe versie (V2005.01-1) van onze programmatuur. Hierin zijn verschillende wensen van gebruikers opgenomen en wordt ook de mogelijkheid geboden om uw administratie te koppelen aan diverse rapportage- (o.a. PM-Report, CaseWare) en aangifte-pakketten (tecknow TAX). Hierdoor kunt u (of uw accountant) vanuit de administratie gegevens exporteren, die u in deze pakketten verder kunt verwerken.

Elektronische aangifte

Met ingang van 1 januari 2005 dienen de ‘BTW-aangifte’ en ‘Opgave ICL’ (Intracommunautaire Leveringen) elektronisch aan de belastingdienst te worden aangeleverd. Hiervoor zijn 3 verschillende manieren door de belastingdienst ontwikkeld:

In speciale gevallen kunt u ontheffing aanvragen voor het elektronisch aanleveren van uw aangiften. Zie hiervoor www.belastingdienst.nl.

Aangifte vanuit Vemasoft

Om een juiste BTW-aangifte (en Opgave ICL) door het programma te laten berekenen dient u in uw rekeningschema de rubriek ‘BTW-aangifte’ op de juiste wijze in te vullen. Deze rubriek dient u bij alle rekeningen ‘BTW’, ‘Opbrengst’ en ‘Inkopen uit buitenland’ in te geven. U dient aan te geven op welke rubriek van de aangifte de betreffende rekening betrekking heeft. Nadat binnen het rekeningschema deze rubriek is ingevuld kunt u, met de keuze ‘BTW-aangifte / Opgave ICL’ in het menu ‘Grootboek’, per periode, de aangifte laten samenstellen. De aangifte wordt afgedrukt conform het aangifte-formulier van de belastingdienst.
Wanneer u vervolgens deze bedragen wilt ingeven op de site van de belastingdienst hoeft u verder geen actie te ondernemen (u ontvangt van de belastingdienst uw gebruikersnaam en wachtwoord).
Voor het elektronisch versturen van uw aangiften, bevinden zich in het programma de keuzes ‘BAPI-koppeling’ en ‘BAPI-beheer’. Met de keuze ‘BAPI-koppeling’ kunt u van uw aangiften een XML-bestand aanmaken welk vervolgens daadwerkelijk verstuurd kan worden met uw communicatie-software. Met de keuze ‘BAPI-beheer’ kunt u de door u aangeschafte communicatie-software vanuit Vemasoft opstarten.

Communicatie-software

Wanneer u uw aangiften (of deze van uw klanten) elektronisch wilt versturen, dient u hiervoor communicatie-software aan te schaffen. Binnen de Vemasoft-programmatuur heeft u de mogelijkheid een XML-bestand weg te schrijven, welk door de communicatie-software verder dient te worden verwerkt: ondertekenen en versleutelen (met PIN-code of certificaat) van het bestand en het vervolgens versturen naar de belastingdienst.
Eén van de aanbieders van deze software is LoonSOM met het programma ‘LoonSOM BAPI’. Vemasoft heeft een distributie-overeenkomst met LoonSOM waardoor wij u dit programma (voor de aangiften OB en ICL) kunnen aanbieden voor € 195,00 exclusief BTW. Indien u van deze mogelijkheid gebruikt wilt maken, zullen wij u de nieuwste versie inclusief ‘LoonSOM BAPI’ in november toesturen, zodat u direct uw certificaat, indien u hiervoor kiest, kunt aanvragen. Voor het aanvragen van een PIN-code kunt u al terecht op de site van de belastingdienst. Voor meer informatie kunt u terecht op www.loonsom.nl/bapi. Wanneer u met dit programma ook andere aangiften wilt kunnen versturen kan het daarvoor worden uitgebreid. Eventuele kosten zijn afhankelijk van de leverancier en de gewenste aangiften. Op het moment wordt door Tecknow Nederland (IB en VPB aangifte-pakketten) gewerkt aan een importfunctie van onze aangiften, zodat u ook met dit programma de aangiften t.z.t. kunt versturen. Zie voor meer informatie www.tecknow.nl. Wanneer u gebruik wilt maken van software van derden voor de elektronische aangifte zullen wij (indien noodzakelijk) hiervoor aanpassingen maken in onze programmatuur.
Bij de keuze van communicatie-software raden wij u aan rekening te houden met het feit dat ook het aanvragen van een certificaat (gedeeltelijk) elektronisch moet gebeuren en daarom binnen deze software aanwezig moet zijn. Wanneer u de aangiften met PIN wilt versleutelen is dit (uiteraard) niet noodzakelijk.


Terug naar nieuwsbrieven