Nieuwsbrief december 2004

Nieuwe versie

Gebruikers van de Windows-versie van Vemasoft ontvangen hierbij de update van hun licentie (Versie 2005.01-1). Wij raden u aan deze versie direct te installeren daar er diverse aanpassingen binnen de programmatuur zijn gemaakt die ook voor u van belang kunnen zijn.

Wijzigingen t.o.v. vorige versies

In de loop van het jaar zijn er verschillende aanpassingen en toevoegingen in het programma aangebracht. Naast de elektronische aangifte, waarover u verderop in deze nieuwsbrief informatie aan kunt treffen, zijn er koppelingen gerealiseerd naar diverse rapportage-pakketten en is de mogelijkheid gecreëerd een zogenaamde ‘XML Auditfile Financieel’ te importeren. Ook het exporteren van dit bestand is aangepast, waardoor u op eenvoudige wijze uw administratie aan kunt leveren aan uw administratie- of accountantskantoor. Voor de overige wijzigingen verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Wijzigingen t.o.v. vorige versies’ in de helpteksten van het programma.

Elektronische aangifte

Zoals eerder geschreven, bent u met ingang van 01/01/2005 verplicht uw aangifte omzetbelasting en opgave ICL (Intracommunautaire Leveringen) elektronisch aan de belastingdienst aan te leveren. Hiervoor kunt u op de website van de belastingdienst inloggen, met de gebruikersnaam en het wachtwoord welke u van de belastingdienst heeft ontvangen, en de aangiften handmatig inbrengen. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wil maken hoeft u verder geen actie te ondernemen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid gecreëerd om de aangiften vanuit Vemasoft door te geven aan communicatie-software van derden, waarmee de aangiften automatisch verstuurd kunnen worden. Hiervoor dient u in het menu ‘Algemeen – Instellingen – BAPI-koppeling’ aan te geven met welke communicatie-software u de aangiften wil versturen. Vervolgens kunt u in het programma, nadat u de BTW-aangifte en Opgave ICL heeft laten samenstellen, de betreffende bestanden met de keuze ‘BAPI-koppeling’ wegschrijven in de map waarin uw communicatie-software het verwacht.

Eén van de aanbieders van communicatie-software is LoonSOM met het programma ‘LoonSOM BAPI’. Vemasoft heeft een distributie-overeenkomst met LoonSOM waardoor wij u dit programma (voor de aangiften OB en ICL) kunnen aanbieden voor € 195,00 exclusief BTW.

Positief advies belastingdienst

29 November heeft Vemasoft een positief advies gekregen van de belastingdienst voor de elektronische aangifte omzetbelasting en opgave ICL (Intracommunautaire Leveringen). Vanuit het programma kunnen de aangiften worden aangemaakt in een door de belastingdienst gedefinieerd formaat, waarna ze m.b.v. communicatie-software verstuurd kunnen worden. Voor deze zogenaamde ketentest heeft Vemasoft gebruik gemaakt van het programma 'LoonSOM BAPI'. Binnen dit programma kunnen alle noodzakelijke handelingen (aanvragen certificaat, aanvragen PIN-code, aanvragen postbus en het daadwerkelijk versturen van de aangiften) worden uitgevoerd. Gebruikers kunnen zelf aangeven met welke communicatie-software men de aangiften wil verwerken. De aangifte kan ook nog volgens de indeling van het formulier worden afgedrukt, waarna men deze handmatig op de site van de belastingdienst kan ingeven.

LoonSOM BAPI

Op de bijgaande CD-ROM bevindt zich een map ‘LoonSOMBAPI’ waarin zich een demonstratie-versie van het programma bevindt. U kunt het programma installeren, door met de Windows-verkenner uw CD-ROM station te selecteren en vervolgens de betreffende map te openen en het programma ‘demoLoonSOMBAPI.exe’ te starten. U krijgt de mogelijkheid aan te geven waar u het programma wil installeren, en door ‘Unzip’ aan te klikken wordt het programma daadwerkelijk geďnstalleerd.

Met deze demonstratie-versie kunt u alle handelingen uitvoeren, die noodzakelijk zijn voordat u daadwerkelijk uw aangiften elektronisch kunt versturen. Zo kunt u een certificaat aanvragen bij DigiNotar, het certificaat van de belastingdienst ophalen, een PIN-code en een postbus bij de belastingdienst aanvragen.

Voor het daadwerkelijk versturen van uw aangiften heeft u de volledige versie van dit programma nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met Vemasoft.

 


Terug naar nieuwsbrieven