Updates

De software van Vemasoft wordt constant aangepast aan de wensen van onze gebruikers en de eisen m.b.t. de regelgeving. Wanneer u een service-abonnement heeft afgesloten ontvangt u jaarlijks (in december) een update van onze software. In deze update zijn alle wijzigingen opgenomen die wij in de loop van het jaar hebben doorgevoerd. Indien u echter tussentijds uw versie van de software wil bijwerken met de laatste updates kunt u deze hier ophalen. Elke nieuwere versie bevat alle aanpassingen van de vorige versies.

In de onderstaande tabel vindt u de laatste updates van onze software. Allereerst wordt het versie-nummer gegeven. In de tweede kolom worden de belangrijkste wijzigingen vermeldt. In de derde kolom wordt aangegeven welke versie u minimaal moet hebben om de betreffende update te kunnen gebruiken. U kunt het versie-nummer van de bij u in gebruik zijnde software vinden via menu-keuze 'Help-Over Vemasoft'. Voor de werkwijze van het installeren van een update zie hier.

Update Belangrijkste wijzigingen Datum installatie bestand Vanaf versie Installeren
Boekhouding
v2010

UPDATE versie V2010.02-7

  • Oplossing voor het doen van een btw-aangifte vanaf 2020.

 

10/03/2020 V2009.01-1 Download

(63,7 Mb.)
Boekhouding
Facturering
Voorraad
Orderadministratie

UPDATE versie V2008.01-13

  • SEPA/IBAN versie van VemaSoft.

  • Mogelijkheid om te werken met BIC/IBAN nummers.

  • Aanmaken incasso- en/of betaal-opdrachten volgens PAIN-formaat

 

 

14/01/2014 V2007.01-1 Download

(8,74 Mb.)
MenSAS

UPDATE versie V2012.01-5

 

 

  • SEPA/IBAN versie van VemaSoft.

  • Mogelijkheid om te werken met BIC/IBAN nummers.

14/01/2014 V2007.01-1 Download

(19,82 Mb.)
Boekhouding
v2010

SETUP V2010.01

 

- Complete installatie van VemaSoft V2010. 02/09/2014 Download

(268,5 Mb.)
Boekhouding
v2008

SETUP V2008.01

 

- Complete installatie van VemaSoft V2008. 02/09/2014 Download

(35,79 Mb.)

Werkwijze installeren update
Voordat u een update van de Vemasoft-programmatuur dient te installeren, raden wij u aan een kopie van de administratie(s) te vervaardigen via de menu-keuze 'Algemeen - Administratie - KopiŽren administratie'. Bepaal de bij u in gebruik zijnde versie van de programmatuur. Hiervoor kunt u de keuze 'Over Vemasoft' in het menu 'Help' raadplegen. Vervolgens dient u het programma af te sluiten en via de website de laatst mogelijke update van de programmatuur te downloaden. U kunt het bestand op elke willekeurige plaats op uw systeem wegschrijven. Nadat het betreffende bestand is opgehaald van de Vemasoft-site, kunt u het programma vanuit de 'Windows Verkenner' opzoeken en starten. Nadat het programma is opgestart kunt u aangeven waar de programmatuur geÔnstalleerd moet worden (standaard: 'C:\Vemasoft'), waarna u door de knop 'Unzip' aan te klikken het programma daadwerkelijk installeert. Nadat het programma de onderdelen heeft uitgepakt, en u deze melding heeft bevestigd, kunt u het installatie-programma afsluiten door de knop 'Close' aan te klikken. Wanneer er wijzigingen in de bestanden aangebracht zijn zal het programma, elke eerste keer dat u een administratie met de nieuwe versie benadert, vragen of de bestanden van de betreffende administratie omgezet mogen worden naar de nieuwe versie.
Terug