Veelgestelde vragen - Algemeen

Nieuw: Nieuwe update voor VemaSoft en MenSAS online beschikbaar!

Werkt Vemasoft ook onder Windows7?

Hoe kunnen gegevens worden overgenomen in een nieuwe administratie?

Hoe kunnen gegevens worden overgenomen in een bestaande administratie?

Nadat ik het programma heb opgestart, kan ik geen gegevens in de administratie benaderen.

Hoe neem ik gegevens over naar een andere PC?

Kan ik vanuit het programma een backup maken van een administratie?

Kan een backup van een administratie teruggezet worden naar een andere administratie?

Is het mogelijk om de standaard uitvoer voor alle onderdelen in één keer aan te passen?

Na uitbreiden van mijn licentie zijn de betreffende onderdelen nog niet actief.

Bij ingave van postcodes worden alleen nederlandse postcode geaccepteerd.

Ik wil één rubriek voor meerdere nummers (bijvoorbeeld in 'Muteren debiteuren') wijzigen. Wat is hiervoor de eenvoudigste manier?

Telkens als ik een bepaald overzicht wil afdrukken, geeft het programma een ander soort overzicht dan ik de laatste maal heb gekozen.

Hoe kan ik een etiket voor een debiteur afdrukken op mijn label-printer?

De menu-keuze 'Menu' om te wisselen tussen 'Boekhouding' en 'Facturering' bevindt zich niet in het menu op mijn PC maar wel op een andere PC.

Moet een jaar worden afgesloten voordat in een nieuw boekjaar gewerkt kan worden?

Kan ik op elk moment de jaarafsluiting draaien?

Moeten alle overzichten worden afgedrukt voordat het boekjaar definitief wordt gesloten?

Werkt Vemasoft voor Windows ook onder Vista?

 


Hoe kunnen gegevens worden overgenomen in een nieuwe administratie?
De eerste maal dat u een administratie opent wordt deze administratie fysiek aangemaakt. In deze procedure krijgt u de mogelijkheid om gegevens van een andere administratie over te nemen. Allereerst geeft u aan of u gegevens wilt overnemen. Vervolgens geeft u aan van welke administratie u gegevens wilt overnemen en welke gegevens u wilt overnemen. De administratie waarvan u gegevens wilt overnemen mag op dat moment niet zijn geopend op uw systeem of bij een andere gebruiker indien u gebruik maakt van de multi-usr-licentie.
Terug


Hoe kunnen gegevens worden overgenomen in een bestaande administratie?
U kunt gegevens overnemen uit een bestaande administratie door in de betreffende administratie de gegevens te exporteren en deze gegevens vervolgens weer importeren in de administratie waarin u ze wilt inlezen.
Terug


Nadat ik het programma heb opgestart, kan ik geen gegevens in de administratie benaderen.
Waarschijnlijk heeft u de laatste maal de administratie gesloten voordat u het programma afsloot. U kunt de administratie alsnog openen via de menu-keuze 'Algemeen-Administratie-Openen administratie'.
Terug


Hoe neem ik gegevens over naar een andere PC?
Om gegevens over te nemen vanuit een andere PC, dient u eerst een kopie te maken van de administratie op de oorspronkelijke PC. Hierbij dient u (indien de betreffende keuze actief is) aan te geven dat ook de afgesloten boekjaren gekopieerd dienen te worden. Vervolgens installeert u het programma op de andere PC, waarna u het programma kunt activeren m.b.v. het licentienummer en de licentiecode die u heeft ontvangen bij het pakket. Nadat u het programma heeft opgestart kunt u in het menu 'Algemeen' kiezen voor 'Administratie - Nieuwe administratie', waarna u het administratienummer en de naam dient in te geven. Vervolgens wordt de administratie aangemaakt, waarbij u geen gegevens over moet nemen van een andere administratie. Nadat u de administratie heeft geopend kunt u met de menu-keuze 'Algemeen - Administratie - Terugzetten administratie' de eerder gemaakte kopie terugzetten, waarna de gehele administratie is overgezet van de oorspronkelijke naar de nieuwe PC.
Terug


Kan ik vanuit het programma een backup maken van een administratie?
In het menu 'Algemeen - Administratie' vindt u een keuze 'Kopiëren administratie', waarmee u een kopie (backup) kunt maken van de betreffende administratie. In de hoofdadministratie heeft u daar direct de mogelijkheid om ook de reeds afgesloten boekjaren mee te kopiëren. Wanneer u echter in een reeds afgesloten boekjaar zit (via menu-keuze 'Diversen - Inzien afgesloten boekjaar') kunt u alleen van het betreffende boekjaar een kopie maken.
Terug


Kan een backup van een administratie teruggezet worden naar een andere administratie?
Nee, een kopie kan alleen worden teruggezet in dezelfde administratie (nummer) als waarin hij is gemaakt. Ook kunnen kopiën van reeds afgesloten boekjaren alleen teruggezet worden in het betreffende boekjaar. Hierdoor wordt voorkomen dat per abuis een administratie wordt overschreven door een andere administratie. Wanneer u echter toch een administratie wilt overnemen in een andere administratie, dient u de nieuwe administratie opnieuw aan te maken en vervolgens aan te geven dat u gegevens wilt overnemen van een andere administratie.
Terug


Is het mogelijk om de standaard uitvoer voor alle onderdelen in één keer aan te passen?
In het onderdeel 'Gebruikersinterface' in het menu 'Algemeen' kunt u op het tabblad 'Uitvoer' aangeven waar u de uitvoer standaard naar toe wilt sturen. In het onderdeel 'Afdrukbeheer' kunt u de standaard printer voor alle onderdelen (of een deel hiervan) vastleggen, indien u niet de standaard printer van Windows wilt hanteren.
Terug


Na uitbreiden van mijn licentie zijn de betreffende onderdelen nog niet actief.
Nadat u de nieuwe licentie heeft geïnstalleerd, dient u in het onderdeel 'Definiëren administratie' in het menu 'Algemeen - Administratie' de betreffende licentie en (eventueel) de daarbijhorende opties voor de administratie waarvoor dit van toepassing is te activeren.
Terug


Bij ingave van postcodes worden alleen nederlandse postcode geaccepteerd.
In de standaard instellingen bij debiteuren en crediteuren wordt standaard de postcode omgezet naar het nederlandse formaat (9000 HH). Wanneer u echter ook buitenlandse debiteuren en/of crediteuren heeft dient u in het betreffende programma met de keuze 'Instellingen' het masker voor de rubriek 'Postcode' te verwijderen.
Terug


Ik wil één rubriek voor meerdere nummers (bijvoorbeeld in 'Muteren debiteuren') wijzigen. Wat is hiervoor de eenvoudigste manier?
In het betreffende programma-onderdeel roept u het laagste nummer op, waarvan u de betreffende rubriek wilt wijzigen. Vervolgens wijzigt u de rubriek en drukt toetscombinatie <Ctrl+F12> in, hierdoor wordt het volgende nummer weergegeven en blijft de betreffende rubriek de focus houden. Door op deze wijze met <Ctrl+V>, <Ctrl+C> en <Ctrl+F12> te werken kunt u een bepaalde waarde in het geheugen kopiëren en vervolgens steeds bij een volgend nummer weer in de rubriek plakken. Wanneer u even naar een vorig nummer terug wilt kunt u <Shift+F12> indrukken.
Terug


Telkens als ik een bepaald overzicht wil afdrukken, geeft het programma een ander soort overzicht dan ik de laatste maal heb gekozen.
Het pogramma zal steeds het overzicht selecteren dat als standaard waarde is meegegeven aan de rubriek 'Soort overzicht'. Wanneer u een ander overzicht als standaard wilt aanmerken, dient u dit in de 'Instellingen' van het betreffende programma aan te passen.
Terug


Hoe kan ik een etiket voor een debiteur afdrukken op mijn label-printer?
Binnen het programma is een speciale functie 'Etiket afdrukken' opgenomen in het menu 'Functies'. Deze functie kunt u ook oproepen met toetscombinatie <Ctrl+E>. Nadat het onderdeel is opgeroepen kunt u een debiteur, crediteur of artikel ingeven waarvoor een etiket wordt samengesteld. De indeling van het etiket kunt u eventueel nog aanpassen. Wanneer u de functie oproept op het moment dat u in een ingaveveld staat waar u bijvoorbeeld een debiteur heeft ingegeven, zal automatisch het etiket voor die debiteur worden samengesteld. Tenslotte heeft u ook nog de mogelijkheid om een etiket handmatig in te geven.
Terug


De menu-keuze 'Menu' om te wisselen tussen 'Boekhouding' en 'Facturering' bevindt zich niet in het menu op mijn PC maar wel op een andere PC.
Afhankelijk van het scherm past deze keuze wel/niet binnen de menu-balk. U kunt echter altijd wisselen via het menu 'Algemeen' waar voor alle PC's de keuze 'Menu' is opgenomen.
Terug


Moet een jaar worden afgesloten voordat in een nieuw boekjaar gewerkt kan worden?
Nee, u kunt gewoon doorboeken in een nieuw boekjaar zonder het voorgaande boekjaar af te sluiten. De beginbalans wordt te allen tijde direct bijgewerkt en is dus in het nieuwe boekjaar zichtbaar. Ook wanneer u later nog wijzigingen aanbrengt in het vorige boekjaar heeft dit weer direct consequenties voor het nieuwe boekjaar.
Terug


Kan ik op elk moment de jaarafsluiting draaien?
De jaarafsluiting kan één maal worden uitgevoerd. nadat de jaarafsluiting is gedraaid kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht in het betreffende boekjaar. Wij raden u dan ook aan om de jaarafsluiting pas uit te voeren als u er 100% zeker van bent dat alle boekingen zijn ingebracht. U kunt gewoon doorwerken in volgende jaren; het aantal geopende jaren kan in principe onbeperkt zijn. Wanneer u echter zeker weet dat alles is geboekt raden wij u wel aan om de jaarafsluiting te draaien; het samenstellen van overzichten zal daarna namelijk sneller zijn en u heeft toch nog altijd de mogelijkheid om overzichten van reeds afgesloten boekjaren op te vragen.
Terug


Moeten alle overzichten worden afgedrukt voordat het boekjaar definitief wordt gesloten?
Ook van reeds afgesloten boekjaren kunt u nog alle overzichten opvragen. Hiervoor dient u in het menu 'Diversen' te kiezen voor 'Inzien afgesloten boekjaar', waarna u alle onderdelen weer beschikbaar heeft voor het afdrukken van overzichten.
Terug


Werkt Vemasoft voor Windows ook onder Vista?
Om met de Windows-versie van de Vemasoft-programmatuur te werken onder Windows Vista, dient u voor het gebruik van de help-functie het onderdeel 'WinHlp32.exe' van Microsoft te gebruiken. Dit programma kunt u hier ophalen. Daarnaast raden wij u aan om het Vemasoft-programma te installeren in een aparte map (b.v. 'C:\Vemasoft' of 'C:\Programmas\Vemasoft') omdat met Vista geen gegevens weggeschreven kunnen worden in de standaard programma-map 'C:\Program Files'. In deze map kunt u vervolgens weer de map 'Bestanden' aanmaken voor het vastleggen van de daadwerkelijke data (administraties).
Terug


Werkt Vemasoft ook onder Windows7?
Om met de Windows-versie van de Vemasoft-programmatuur te werken onder Windows7 gelden dezelfde regels als voor het gebruik van Vista. Zo dient u voor het gebruik van de help-functie het onderdeel 'WinHlp32.exe' van Microsoft te gebruiken. Dit programma kunt u hier ophalen. Daarnaast raden wij u aan om het Vemasoft-programma te installeren in een aparte map (b.v. 'C:\Vemasoft' of 'C:\Programmas\Vemasoft'). In deze map kunt u vervolgens weer de map 'Bestanden' aanmaken voor het vastleggen van de daadwerkelijke data (administraties).
Terug


Nieuwe update voor VemaSoft en MenSAS online beschikbaar!
Er is een nieuwe update voor VemaSoft 2008/2010 en MenSAS online gezet. Deze versie bevat de noodzakelijke aanpassingen voor de gezamenlijke Europese betaalmarkt genaamd SEPA (Single European Payment Area). In deze versie is het mogelijk om te werken met zogenaamde BIC/IBAN nummers. Dit geldt voor de bedrijfsgegevens, debiteuren, crediteuren en dagboeken. Ook kunnen de incasso- en/of betaal-opdrachten volgens het nieuwe PAIN-formaat aangeleverd worden aan de banken. Ook het inlezen van bankafschriften volgens het nieuwe formaat is mogelijk met deze versie. In deze update is een stappenplan toegevoegd waarmee de bestaande rekeningnummers van de debiteuren/crediteuren op eenvoudige wijze omgezet kunnen worden naar de nieuwe BIC/IBAN nummers. Dit stappenplan is na installatie van de update te vinden in de subdirectory 'Documenten'. In deze subdirectory staat ook een document waarin beschreven staat wat er gewijzigd is in deze update.
Terug


Terug naar veelgestelde vragen