Veelgestelde vragen - Facturering

Binnen de menu-balk zijn geen keuzes aanwezig voor het vastleggen van facturen.

Het factuurnummer welk wordt afgedrukt wijkt af van het nummer zoals ik dit heb ingegeven.

Wanneer ik een factuur afdruk, wordt een andere factuurdatum afgedrukt, dan de datum die ik ingeef.

Moet een jaar worden afgesloten voordat in een nieuw boekjaar gewerkt kan worden?

Kan ik op elk moment de jaarafsluiting draaien?

Moeten alle overzichten worden afgedrukt voordat het boekjaar definitief wordt gesloten?

 

Binnen de menu-balk zijn geen keuzes aanwezig voor het vastleggen van facturen.
De keuzes voor het vastleggen en afdrukken van facturen bevindt zich in de menu-balk, wanneer de 'Facturering' is geactiveerd. Hiervoor dient u in het menu de keuze 'Algemeen-Menu-Facturering' te selecteren. Vervolgens verschijnt in de menu-balk een keuze 'Verkopen', waarin de eerste keuze het vastleggen van orders (Muteren orders) is. In dat programma kunt u de orders vastleggen. Op het moment dat voor een order een factuur wordt afgedrukt wordt het factuurnummer toegekend.
Terug


Het factuurnummer welk wordt afgedrukt wijkt af van het nummer zoals ik dit heb ingegeven.
Het nummer zoals u dit ingeeft in 'Muteren orders' is niet het factuurnummer maar het ordernummer. Op het moment dat voor een order een factuur wordt afgedrukt wordt het factuurnummer toegekend. Wanneer u het ordernummer en het factuurnummer synchroon wilt laten lopen, dient u de facturen op volgorde van de ordernummers af te laten drukken. Ook kunt u in dat geval geen gebruik maken van het verzamelen van meerdere orders op één factuur.
Terug


Wanneer ik een factuur afdruk, wordt een andere factuurdatum afgedrukt, dan de datum die ik ingeef.
De factuurdatum wordt bepaald de eerste maal dat u de betreffende factuur afdrukt. Wanneer u later nogmaals de factuur afdrukt zal de oorspronkelijke datum worden gehanteerd. Wanneer u de factuur op een andere datum wilt dateren, dient u eerst een wijziging aan te brengen bij (één van) de bijhorende orders. Zo kunt u bijvoorbeeld de orderdatum opnieuw ingeven, waardoor de factuur wordt verwijderd maar het factuurnummer wel gereserveerd blijft voor deze order(s). De volgende maal dat u nu de factuur laat afdrukken, zal wel de ingegeven datum worden afgedrukt en wordt het oorspronkelijke factuurnummer weer gehanteerd.
Terug


Moet een jaar worden afgesloten voordat in een nieuw boekjaar gewerkt kan worden?
Nee, u kunt gewoon doorboeken in een nieuw boekjaar zonder het voorgaande boekjaar af te sluiten. De beginbalans wordt te allen tijde direct bijgewerkt en is dus in het nieuwe boekjaar zichtbaar. Ook wanneer u later nog wijzigingen aanbrengt in het vorige boekjaar heeft dit weer direct consequenties voor het nieuwe boekjaar.
Terug


Kan ik op elk moment de jaarafsluiting draaien?
De jaarafsluiting kan één maal worden uitgevoerd. nadat de jaarafsluiting is gedraaid kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht in het betreffende boekjaar. Wij raden u dan ook aan om de jaarafsluiting pas uit te voeren als u er 100% zeker van bent dat alle boekingen zijn ingebracht. U kunt gewoon doorwerken in volgende jaren; het aantal geopende jaren kan in principe onbeperkt zijn. Wanneer u echter zeker weet dat alles is geboekt raden wij u wel aan om de jaarafsluiting te draaien; het samenstellen van overzichten zal daarna namelijk sneller zijn en u heeft toch nog altijd de mogelijkheid om overzichten van reeds afgesloten boekjaren op te vragen.
Terug


Moeten alle overzichten worden afgedrukt voordat het boekjaar definitief wordt gesloten?
Ook van reeds afgesloten boekjaren kunt u nog alle overzichten opvragen. Hiervoor dient u in het menu 'Diversen' te kiezen voor 'Inzien afgesloten boekjaar', waarna u alle onderdelen weer beschikbaar heeft voor het afdrukken van overzichten.
Terug


Terug naar veelgestelde vragen