Nieuws - Nieuwsberichten

Datum Omschrijving
04/06/2008 MenSAS uitgebreid met module 'Scannen'
10/01/2008 Nieuwe versie LoonSOM BAPI (v2.8)
11/07/2007 Vemasoft voor Windows en Vista
11/12/2006 MenSAS voor Windows operationeel
01/09/2005 Nieuwe versie LoonSOM BAPI (v2.4)
30/11/2004 Elektronische aangifte goedgekeurd
25/08/2004 Vemasoft aanwezig op informatiemarkt ICT Accountancy 4 november 2004
22/06/2004 BAPI-koppeling verwacht in 3e kwartaal 2004
15/06/2004 Opgave ICL (intracommunautaire leveringen) ge´mplementeerd
05/12/2003 XML Auditfile Financieel ge´mplementeerd


04/06/2008: MenSAS uitgebreid met module 'Scannen'
Het programma 'MenSAS' is uitgebreid met de module 'Scannen'. M.b.v. deze module kunt u de bestelformulieren van uw bewoners scannen, waardoor deze automatisch worden verwerkt. Binnen het systeem kunt u vastleggen of er meerdere keuzes gekozen mogen worden van een component of dat er maximaal ÚÚn keuze gemaakt mag worden. Ook kunt u aangeven of er een standaard keuze gebruikt moet worden wanneer de bewoner geen keuze heeft gemaakt. Zo kunt u de bestellingen volledig laten aanpassen aan uw eisen.
Terug


10/01/2008: Nieuwe versie LoonSOM BAPI (v2.8)
Er is een nieuwe versie (v2.8) beschikbaar van het programma LoonSOM BAPI voor het elektronisch aangeven van aangiften. Binnen dit programma zijn diverse aanpassingen gemaakt; deze worden beschreven in de menu-keuze 'Help - Wijzigingen'. U kunt de laatste versie installeren via de keuze updates. U kunt daar het programma 'demoLoonSOMBAPI.exe' downloaden en daarna uitvoeren of u kunt er voor kiezen het programma vanaf de server uit te voeren. Het programma zal vragen waar de bestanden weggeschreven dienen te worden; hier wordt standaard de map 'C:\Program Files\LoonSOMBAPI' weergegeven, maar wanneer u het programma op een andere plek (b.v. op een netwerkdrive) heeft ge´nstalleerd, dient u de betreffende map te selecteren. Vervolgens dient u 'Unzip' aan te klikken, waarna het programma wordt ge´nstalleerd. Nadat de bestanden zijn gekopieerd en u de bevestiging hiervan heeft afgebroken ('OK' aanklikken) kunt u het installeren afsluiten door 'Close' aan te klikken.

Vanaf december 2007 zijn de eerder uitgegeven certificaten van de belastingdienst niet meer geldig. Voordat u de eerste aangifte in 2008 kunt versturen, dient u de certificaten van de belatingdienst bij te werken via de menu-keuze 'Certificaten'. Hiervoor dient echter wel deze laatste versie van het programma ge´nstalleerd te zijn.
Terug


11/07/2007: Vemasoft voor Windows en Vista
Om met de Windows-versie van de Vemasoft-programmatuur te werken onder Windows Vista, dient u voor het gebruik van de help-functie het onderdeel 'WinHlp32.exe' van Microsoft te gebruiken. Dit programma kunt u hier ophalen. Daarnaast raden wij u aan om het Vemasoft-programma te installeren in een aparte map (b.v. 'C:\Vemasoft' of 'C:\Programmas\Vemasoft') omdat met Vista geen gegevens weggeschreven kunnen worden in de standaard programma-map 'C:\Program Files'. In deze map kunt u vervolgens weer de map 'Bestanden' aanmaken voor het vastleggen van de daadwerkelijke data (administraties).
Terug


11/12/2006: MenSAS voor Windows operationeel
Versie 2007.01-1 is bij alle gebruikers van MenSAS ge´nstalleerd en bij diverse serviceflats zijn de eerste maandfacturen al uit het systeem afgedrukt. De reacties van de gebruikers zijn zeer positief.
Terug


01/09/2005: Nieuwe versie LoonSOM BAPI (v2.4)
Er is een nieuwe versie (v2.4) beschikbaar van het programma LoonSOM BAPI voor het elektronisch aangeven van aangiften. Binnen dit programma zijn diverse aanpassingen gemaakt; deze worden beschreven in de menu-keuze 'Help - Wijzigingen'. U kunt de laatste versie installeren via de keuze updates. U kunt daar het programma 'demoLoonSOMBAPI.exe' downloaden en daarna uitvoeren of u kunt er voor kiezen het programma vanaf de server uit te voeren. Het programma zal vragen waar de bestanden weggeschreven dienen te worden; hier wordt standaard de map 'C:\Program Files\LoonSOMBAPI' weergegeven, maar wanneer u het programma op een andere plek (b.v. op een netwerkdrive) heeft ge´nstalleerd, dient u de betreffende map te selecteren. Vervolgens dient u 'Unzip' aan te klikken, waarna het programma wordt ge´nstalleerd. Nadat de bestanden zijn gekopieerd en u de bevestiging hiervan heeft afgebroken ('OK' aanklikken) kunt u het installeren afsluiten door 'Close' aan te klikken.
Terug


30/11/2004: Elektronische aangifte goedgekeurd
29 November heeft Vemasoft een positief advies gekregen van de belastingdienst voor de elektronische aangifte omzetbelasting en opgave ICL (Intracommunautaire Leveringen). Vanuit het programma kunnen de aangiften worden aangemaakt in een door de belastingdienst gedefinieerd formaat, waarna ze m.b.v. communicatie-software verstuurd kunnen worden. Voor deze zogenaamde ketentest heeft Vemasoft gebruik gemaakt van het programma 'LoonSOM BAPI'. Binnen dit programma kunnen alle noodzakelijke handelingen (aanvragen certificaat, aanvragen PIN-code, aanvragen postbus en het daadwerkelijk versturen van de aangiften) worden uitgevoerd. Gebruikers kunnen zelf aangeven met welke communicatie-software men de aangiften wil verwerken. De aangifte kan ook nog volgens de indeling van het formulier worden afgedrukt, waarna men deze handmatig op de site van de belastingdienst kan ingeven.
Terug


25/08/2004: Vemasoft aanwezig op informatiemarkt ICT Accountancy 4 november 2004
ICT Accountancy is een jaarlijks terugkerend congres voor accountants- enáadministratiekantoren. Dit jaar staan hier o.a. de onderwerpen 'Elektronische aangifte' en 'Gegevensuitwisseling in de keten: boekhouding - rapportage - aangifte' op het programma. Tijdens deze informatieve dag zal Vemasoft op de informatiemarkt aanwezig zijn. Zie voor meer informatie ictaccountancy.nl.
Terug


22/06/2004: BAPI-koppeling verwacht in 3e kwartaal 2004
Met ingang van 01 januari 2005 dienen de BTW-aangifte en Opgave ICL (intracommunautaire leveringen) elektronisch aan de belastingdienst te worden aangeleverd. Hiervoor heeft de belastingdienst een tool ontwikkeld waarmee LoonSOM een koppeling heeft gerealiseerd tussen gebruikers van LoonSOM BAPI en de belastingdienst. Vanuit de 'Boekhouding' van Vemasoft kunnen in de loop van het 3e kwartaal 2004 de BTW-aangifte en Opgave ICL worden weggeschreven naar een zogenaamd XML-bestand, welk door een communicatie-programma (bijvoorbeeld LoonSOM BAPI) verder doorgestuurd kan worden naar de belastingdienst.
Terug


15/06/2004: Opgave ICL (intracommunautaire leveringen) ge´mplementeerd
Met ingang van versie V2004.02-1 is de BTW-aangifte uitgebreidt met de mogelijkheid om een Opgave ICL (intracommunautaire leveringen) te vervaardigen. Deze opgave dient met ingang van 01 januari 2005 elektronisch aan de belastingdienst te worden aangeleverd.
Terug


05/12/2003: XML Auditfile Financieel ge´mplementeerd
Met ingang van versie V2004.01-1, die vanaf heden wordt uitgeleverd, is het aanmaken van een auditfile vanuit de 'Boekhouding' uitgebreidt met de nieuwste versie van dit bestand (XML Auditfile Financieel). Dit bestand is ontwikkeld door de belastingdienst in samenwerking met verschillende software-leveranciers en het SRA. M.b.v. dit bestand kunt u op eenvoudige wijze gegevens aan de belastingdienst of uw accountant aanleveren ter controle.
Terug


Terug naar nieuws