Programmatuur

De programmatuur van Vemasoft is opgebouwd uit verschillende modules. Hierdoor kunt u uw pakket samenstellen naar uw eigen wensen. Indien u een pakket zoekt voor uw boekhouding (grootboek, debiteuren en crediteuren) heeft u de mogelijkheid tussen verschillende versies van onze programmatuur; te weten een kleine versie, een midden versie en de grote versie. Deze pakketten zijn functioneel gelijk aan elkaar, maar afhankelijk van de grootte van uw administratie dient u uw keuze te maken. Te allen tijde kunt u uw programmatuur uitbreiden met andere modules van onze software, waarbij de gegevens behouden blijven en eventueel automatisch worden omgezet naar de nieuwere versie.

Binnen de programmatuur van Vemasoft kunt u meerdere administraties (9999) vastleggen. Alleen wanneer u gebruik maakt van de modules 'Boekhouding (Klein)' of 'Boekhouding (Midden)' is dit aantal beperkt tot 3 respectievelijk 10 administraties.

Voor alle onderdelen van Vemasoft geldt dat u in meerdere boekjaren gelijktijdig kunt werken. U hoeft dus geen boekjaren af te sluiten voordat u in een nieuw boekjaar kunt gaan werken. Te allen tijde zal de beginbalans zijn bijgewerkt met de laatste boekingen van de vorige boekjaren. Wel bestaat de mogelijkheid om het inbrengen of wijzigen van gegevens in bepaalde periodes (of in alle periodes van een boekjaar) te blokkeren, waardoor men niet per abuis wijzigingen kan aanbrengen in een oud boekjaar. Wanneer u echter een boekjaar definitief heeft afgesloten heeft u nog wel de mogelijkheid om alle overzichten van dat boekjaar achteraf te laten afdrukken. Zo kunt u, wanneer de belastingdienst daar om vraagt, ook altijd nog een auditfile aan laten maken van een reeds afgesloten boekjaar.

Alle gegevens zoals deze binnen de programmatuur aanwezig zijn, kunnen op eenvoudige wijze worden weggeschreven naar een extern bestand (in een door u aan te geven formaat; bijvoorbeeld een csv-bestand voor verdere verwerking binnen Excel). Ook bestaat de mogelijkheid om gegevens vanuit een ander pakket in te lezen.

Wanneer u uw gegevens wilt beschermen tegen ongewenst gebruik, kunt u verschillende gebruikers definiŽren met elk hun eigen wachtwoord en hun eigen bevoegdheden. Zo kunt u de boekhouder bijvoorbeeld alle rechten geven, maar een verkoper alleen maar bevoegd maken voor het inbrengen van orders en prijsafspraken.

Gebruikers van software van derden (alleen Windows-versies; dus geen DOS-programmatuur), die overstappen naar Vemasoft, ontvangen
50% korting op de aanschafprijs van de betreffende modules, met een maximum van de aanschafprijs van het pakket waarvan men overstapt. Hiervoor dient te allen tijde een kopie-factuur te worden overlegd. Zie de prijslijst voor een uitgebreid overzicht van de verschillende modules van onze programmatuur.